Érettségi témakörök FIZIKA tantárgyból:

2009. március 1.


Kedves Érettségiző!

A fizika tantárgy témakörei az alábbiak:

 1. Kinematika. Az egyenes vonalú egyenletes és egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás jellemzése.
  Haladó mozgás vizsgálata Mikola cső segítségével.

 2. Newton törvényei
  Kísérletek a tehetetlenség törvényére és lejtőn legördülő test mozgásállapotának vizsgálata

 3. Az erő mérése, mértékegysége. Erők összegezése.
  Lejtőre helyezett test egyensúlyának vizsgálata, vagy rugós erőmérő készítése ismert súlyok segítségével.

 4. Mechanikai hullámok
  Különböző hullámok bemutatása és jellemzése.

 5. Mechanikai rezgések
  Rugóállandó meghatározása harmonikus rezgések vizsgálatával.

 6. Munka, energia
  Mérőkísérlet a súrlódási erő ellenében végzett munka, vagy az emelési munka kiszámítására.

 7. Folyadékok és szilárd testek hőtágulása
  Alumínium- illetve rézrúd hőtágulásának összehasonlítása, vagy vízzel teli lombik melegítésekor létrejövő térfogatváltozások vizsgálata.

 8. Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly
  Hideg és meleg víz termikus kölcsönhatásának vizsgálata méréssel.

 9. Halmazállapotváltozások
  Kísérlettel szemléltesse, hogy mitől függ a párolgás sebessége.

 10. Az energia-megmaradása hőtani folyamatokban.
  A hőtan I. és II. főtétele Szilárd test fajhőjének meghatározása.

 11. Az elektromos mező és jellemzése
  Elektromos alapjelenségek bemutatása kísérletekkel (dörzselektromosság, vonzó- és taszító hatások, elektromos megosztás, az elektroszkóp működése).

 12. Egyenáramú áramkörök. Soros-és párhuzamos kapcsolás.
  Áramkör összeállítása megadott kapcsolási rajz alapján. Áram- és feszültségmérés.

 13. Elektromágneses indukció
  Az elektromágneses indukció jelenségének bemutatása. A kísérleti tapasztalatok magyarázata.

 14. Váltakozó feszültség, váltakozó áram.Az elektromos energia szállítása.
  Transzformátor vizsgálata

 15. Elektromágneses hullámok. A fény, mint elektromágneses hullám
  Színszóródás kísérleti bemutatása és magyarázata.

 16. Az atomról kialakított tudományos kép fejlődése az ókortól napjainkig
  Jelenségértelmezés bejátszott videofilm alapján

 17. Geometriai optika
  Képalkotás tükrökkel és lencsékkel, optikai eszközök működése.

 18. Az elektron részecske- és hullámtermészete
  Jelenségértelmezés bejátszott videofilm alapján.

 19. Radioaktivitás, az atomreaktor
  Az atomerőmű működésének bemutatása modell segítségével.

 20. A csillagászat története és a Világegyetem felépítése
  A Világegyetem szerkezetének bemutatása fényképfelvételek segítségével.


A vizsgákkal kapcsolatban Lugosiné Tálos Zsófia igazgatóhelyettes ad felvilágosítást az 510-092-es telefonszámon vagy e-mailben a fay@sopron.hu címen.


A vizsgákhoz eredményes felkészülést kívánok!

Herczeg Lászlóné igazgató
vissza...